Najczęściej zadawne pytania

Q: Jak działa Sorbact®?

A: Sorbact® wiąże mikroorganizmy znajdujące się w ranie dzięki zasadzie oddziaływań hydrofobowych.

Q: Na czym polega oddziaływanie hydrofobowe?

A: Proces oddziaływań hydrofobowych zachodzi wówczas, gdy dwie hydrofobowe ("odpychające wodę") powierzchnie stykają się ze sobą w wilgotnym/mokrym środowisku. Gdy dwie powierzchnie hydrofobowe stykają się ze sobą bezpośrednio otaczająca je cząsteczka wody przytrzymuje je razem.

Q: Dlaczego mikroorganizmy są hydrofobowe?

A: W celu wsparcia swojego rozwoju, żywienia oraz namnażania w ranie, mikroorganizmy wytworzyły białka powierzchniowe ligandy i kwasy tłuszczowe (mające właściwości hydrofobowe) aby umożliwić wzajemne wiązanie oraz przyleganie do tkanek gospodarza. Powierzchnie te zawierają związki organiczne które nadają im właściwości hydrofobowe.

Q: Które organizmy mają powierzchnię hydrofobową?

A: Większość patognenów występujących w ranach (Staphyloccocus, Streptococcus, Pseudomonas i E. Coli), również grzyb Candida albicans ma hydrofobową powierzchnię. CSH (z ang. cell surface hydrophobicity) jest czynnikiem decydującym o hydrofobowości komórek.

Q: Które mikroorganizmy wiążą się z hydrofobową powierzchnią produktu Sorbact®?

A: Są to mikoroorganizmy, których powierzchnia jest hydrofobowa – (CSH), to głównie bakterie gram dodatnie i grzyby. Sorbact® wiąże ze sobą również MRSA i VRE, przeprowadzone próby terenowe sugerują również, że Sorbact® wiąże ze sobą Mycobacterium ulcerans (obecny we wrzodach Buruli).

Q: Co zapewnia wysoką hydrofobowość opatrunków Sorbact®?

A: Naturalny ester kwasu tłuszczowego, którym pokryta jest tkanina Sorbact®.

Q: Czy ester kwasu tłuszczowego może oddzielić się od opatrunku i przedostać do rany?

A: Nie. Jest kowalencyjnie (wiązania pomiędzy atomami) związany z tkaniną.

Q: Czy opatrunki Sorbact® można nałożyć na maść lub krem?

A: Nie. Zielona, hydrofobowa powierzchnia Sorbact® musi bezpośrednio przylegać do powierzchni rany. Takie połączenie nie zaszkodzi pacjentowi, niemniej jednak zminimalizuje efekt działania zarówno opatrunku Sorbact® jak również zastosowanej maści lub kremu.

Q: Czy mikroorganizmy związane z powierzchnią opatrunku Sorbact® mogą się namnażać?

A: Namnażanie mikroorganizmów związanych z powierzchnią Sorbact® nie zostało zaobserwowane. Przypuszczamy, że substancja którą pokryty jest Sorbact® powstrzymuje namnażanie się mikroorganizmów oraz powstrzymuje uwalnianie przez nie toksyn do rany. Często przyczyną utrudnionego gojenia się ran jest uwalnianie toksyn przez bakterie.

Q: Z jakiego rodzaju tkaniny wykonany jest Sorbact®?

A: Sorbact® jest wykonany z acetatu (celulozy). Wyjątkiem jest taśma z gazy, która jest bawełniana.

Q: Która część opatrunku chłonnego Sorbact® jest hydrofobowa?

A: Zielona

Q: Jakie są wskazania do zastosowania opatrunku Sorbact®?

A: Rany z wysiękiem, skolonizowane do zainfekowanych o różnej etiologii, włącznie z miejscowymi infekcjami grzybiczymi. Sorbact ®może być również stosowany w ranach ostrych, takich jak oparzenia i niezakażonych urazach prewencyjnie by uniknąć zakażenia rany.

Q: Czy istnieją jakieś aspekty związane z bezpieczeństwem (skutki uboczne) stosowania opatrunków Sorbact®?

A: Brak jest jakichkolwiek doniesień o skutkach ubocznych wynikających z zastosowania opatrunków Sorbact®. Brak jakichkolwiek doniesień o tym by Sorbact® przyczyniał się do antybiotykooporności, alergii lub cytotoksyczności (toksyczność substancji w stosunku do komórek organizmu).

Q: Czy Sorbact® jest skuteczny w leczeniu MRSA i VRE?

A: Tak, Sorbact® ma udowodnioną skuteczność w wiązaniu MRSA i VRE. Antybiotykooporność wymienionych wyżej bakterii nie powinna stanowić problemu, ponieważ Sorbact® nie zabija bakterii tylko wiąże je ze sobą. Jeśli powierzchnia mikroorganizmu jest hydrofobowa wówczas połączy się z Sorbactem®.

Q: Dlaczego zmniejszenie liczby bakterii w ranie jest ważne?

A: Bardzo duża liczba mikroorganizmów w ranie upośledza naturalny proces gojenia się rany.

Q: Jak często muszę zmieniać opatrunek Sorbact®?

A: Wstępna częstotliwość zmiany opatrunków jest zależna od ilości wysięku – może się wahać od zmiany opatrunku raz dziennie do zmiany opatrunku 3 razy w tygodniu.

W przypadku zainfekowanych ran i infekcji grzybiczych opatrunek należy zmieniać raz dziennie – zmiany opatrunków stają się rzadsze wraz z procesem gojenia rany. W przypadku ran pooperacyjnych użyj opatrunku chirurgicznego Sorbact®, opatrunek należy utrzymywać na ranie zgodnie z praktyką w klinice.

Q: Czy są jakieś restrykcje związane ze stosowaniem środków oczyszczających przed zastosowaniem opatrunków Sorbact®?

A: Tak! Środki oczyszczające zawierające kwasy tłuszczowe mogą obniżyć skuteczność Sorbactu® ze względu na hydrofobowe właściwości opatrunków. Oczywiście łącząc preparaty zawierające kwasy tłuszczowe z opatrunkiem Sorbact® nie zrobimy krzywdy pacjentowi. Niemniej jednak połączenie tych dwóch czynników (tłuste środki z opatrunkami Sorbact®) obniży efektywność zarówno opatrunków Sorbact® jak i również użytej maści.

Q: Czy wiązanie bakterii do opatrunków Sorbact® jest nieodwracalne lub czy niektóre patogeny mogą uniknąć związania z opatrunkiem Sorbact®?

A: Wiązanie jest nieodwracalne jeśli powierzchnia mikroorganizmu ma właściwości hydrofobowe

Q: Jak szybko mikroorganizmy wiążą się z opatrunkiem Sorbact® w bezpośrednim kontakcie z produktem?

A: Mikroorganizmy wiążą się z opatrunkami Sorbact® w około 30 sekund.

Q: Sorbact® jest dla mnie czymś kompletnie nowym, którego opatrunku Sorbact® powinienem użyć jako pierwszego?

A: Sugerowałabym, zacząć z opatrunkiem Sorbact® kompres używając go jako pierwszej warstwy kontaktowej z raną wraz z drugim wybranym opatrunkiem. Jest to niezwykle łatwy w użyciu opatrunek, z pewnością będzie wiele różnych rodzajów ran w leczeniu których można będzie zastosować Sorbact® kompres. Jeśli raz zauważysz korzyści ze stosowania kompresu Sorbact® wówczas na bazie pierwszego doświadczenia zacznij eksperymentować z innymi opatrunkami Sorbact®.

Q: Jakie są wskazania do zastosowania pianki Sorbact®?

A: Rany w różnym stanie i różnej etiologii ze średnim i niewielkim wysiękiem. Przykłady obejmują m.in.: odleżyny, owrzodzenia żylne w kompresjoterapii, miejsca z których została pobrana skóra do przeszczepu, owrzodzenie cukrzycowe (opatrunek można przyciąć do pożądanego kształtu). Raporty zwrotne stwierdzają, że Sorbact® foam wchłania więcej wysięku niż pierwotnie sądzono. Poliuretanowa pianka wchłania płyn zapobiegając maceracji krawędzi rany.

Q: Czy Sorbact® pianka może być przycięta do pożądanego kształtu?

A: Tak, Sorbact® piankę można przycinać. Raporty podiatrów stosujących Sorbact® piankę są fantastyczne. Daje to możliwość leczenia stopy cukrzycowej z dodatkowym efektem zmniejszenia ucisku.

Q: Którą stroną należy przyłożyć Sorbact® do powierzchni rany?

A: Zieloną stroną.

Q: Czy Sorbact® pianka może być używany wraz z bandażami uciskowymi?

A: Tak, Sorbact® pianka został sprawdzony pod ciśnieniem 18 do mmHg (milimetrów słupa rtęci) – nie stwierdzono wycieku płynu.

Q: Kiedy powinienem zastosować Sorbact® żel?

A: W przypadku ran z niewielkim wysiękiem lub wysychających i suchych. Żel został dodany do opatrunku by ułatwić działanie opatrunku Sorbact® w suchych, wysychających ranach i z niewielkim wysiękiem. Przykłady obejmują: rany z niewielkim wysiękiem, owrzodzenie cukrzycowe, rany naskórkujące, świeżo wyleczone rany, miejsca z których pobierana jest skóra do przeszczepów, przeszczepy skóry.

Q: Z czego jest zrobiony żel?

A: Żel jest obojętnym hydrożelem (żel na bazie wody), hydrożel został zaprojektowany po to by zapewnić wilgotne środowisko w ranie żeby umożliwić wiązanie mikroorganizmów do opatrunku.

Q: Czy Sorbact® żel może być szkodliwy dla ziarninującej rany?

A: Nie, wręcz przeciwnie będzie chronić nowo wytworzoną tkankę przed zakażeniem.

Q: Jak często powinienem/powinnam zmieniać opatrunek żelowy?

A: Ponieważ żel najlepiej sprawdza się w przypadku niewielkiego wysięku lub wysychających ran, dlatego może pozostać na ranie 24-48 godzin. Często osoby, które stosują opatrunek żelowy same ustalają ramy czasowe zmian opatrunków ze względu na stan rany i szybkość wysychania opatrunku. Jeśli opatrunek pozostanie na ranie zbyt długo istnieje ryzyko, że może przykleić się rany. Wówczas opatrunek można łatwo usunąć nasączając go wodą.

Q: Kiedy najlepiej używać Sorbact® taśmy z gazy?

A: Sorbact® taśma z gazy okazała się być skuteczna i popularna w przypadku ran z ubytkami i przetok. Taśma z gazy może spełniać dwie funkcje jako wypełnienie sączącej się rany z jednoczesnym działaniem przeciwbakteryjnych. Ze względu na to, że taśma z gazy jest bawełniana ,zasami jest opatrunkiem z wyboru przy zaopatrywaniu owrzodzenia stóp, często jest również używana w leczeniu grzybicy umiejscowionej pomiędzy palcami u stóp i w fałdach skóry. Często taśma z gazy używana jest do zabezpieczenia/podtrzymania metalowych stabilizatorów na styku ciało –metal. Ze względu na jej wielkość, kształt i elastyczność jest również często stosowana do zabezpieczania mechanicznych kończyn

Q: Czy jest jakakolwiek różnica w działaniu pomiędzy opatrunkiem Sorbact® kompres z acetatu a taśmą z gazy?

A: Nie, nie ma żadnej różnicy. Mikroorganizmy wiążą się dokładnie w ten sam sposób – oddziaływanie hydrofobowe. Różnią się jedynie w dotyku.

Q: Czy możesz mi zasugerować obszary zastosowania dla opatrunku chłonnego?

A: Ten opatrunek jest idealny w przypadku ran ze średnim wysiękiem. Ma również udowodnioną skuteczność i dobrą chłonność w przypadku ran z dużym wysiękiem. Najważniejszy w wyborze opatrunku jest typ rany oraz ilość wysięku. Dzięki temu określisz czy opatrunek absorbcyjny będzie odpowiedni dla Twojego pacjenta. Do ran z bardzo dużym wysiękiem, które wymagają dużej częstotliwości wówczas zalecamy Sorbact® kompres jako pierwszą warstwę + drugi opatrunek który wybierzesz. Gdy wysięk będzie łatwiejszy w kontrolowaniu wówczas Sorbact® opatrunek chłonny będzie bardziej ekonomiczny. Może być używany jako pierwszy opatrunek wypełniający płytkie rany, jako drugi opatrunek może być używany do ran z ubytkami i wysiękiem do przetok lub jako opatrunek zapobiegający skolonizowaniu bakterii w przypadku ran pourazowych.

Q: Jaki jest obszar zastosowania dla gazików Sorbact®?

A: Gazików można używać jako gaziki do oczyszczania ran lub jako pierwszy opatrunek w przypadku ran z małymi ubytkami.

Q: Dlaczego powinienem wybrać Sorbact® opatrunek chirurgiczny zamiast zwykłych opatrunków chirurgicznych?

A: Zwykłe opatrunki chirurgiczne oczywiście zapewniają ochronę ranom pooperacyjnym i oczywiście w wielu wypadkach będzie to ochrona wystarczająca. Jednakże gdy rozważymy konsekwencje pooperacyjnych infekcji miejsc operowanych i komplikacji z nich wynikających (powrót na salę operacyjną, miejscowe i ogólnoustrojowe zakażanie wymagające podawania antybiotyków dożylnie lub doustnie, odrzucenie przeszczepu skóry, rozchodzenie się rany, dodatkowe dni spędzone w szpitalu) wówczas istotną rolę zaczyna odgrywać ekonomia – czas trzymania pacjenta w szpitalu.
Sorbact® opatrunek chirurgiczny zapewni ochronę przeciwbakteryjną, dzięki której można zredukować konsekwencje infekcji miejsc operowanych.

Q: Z czego jest wykonana warstwa przylepna w opatrunku chirurgicznym?

A: Film jest z folii poliuretanowej z delikatnym klejem akrylowym. Mimo, iż warstwa klejąca jest hipoalergiczna jest dość silna. Kilka razy odnotowano trudności z usunięciem opatrunku. Rumień skóry zgłaszany po usunięciu opatrunku najprawdopodobniej jest związany z interakcją skóra/ klej i nie jest związany z procesem alergicznym. Siła warstwy adhezyjnej powinna być brana pod uwagę jeśli zastanawiasz się nad zastosowaniem opatrunku gdy chcesz go użyć u pacjenta z bardzo wrażliwą/delikatną skórą.

Q: Jakie są inne cechy opatrunków chirurgicznych Sorbact®?

A: Oczywiście ważna jest funkcja przeciwbakteryjna i absorbcyjna ze względu na dodanie warstwy chłonnej. Opatrunek dodatkowo pokryty jest przeźroczystą folią półprzepuszczalną, która chroni ranę przed zakażeniem oraz ułatwia kontrolę skóry otaczającej ranę, transport pary wodnej i tlenu. Oczywiście opatrunek jest również wodoodporny.

Q: Kiedy Sorbact® opatrunek chirurgiczny jest używany najczęściej?

A: Opatrunek chirurgiczny może być używany jako środek zapobiegający infekcjom we wszystkich rodzajach ran pooperacyjnych; zgłaszano pozytywne opinie po zastosowaniu w następujących obszarach: po operacji biodra, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, rany po otwartej redukcji i wewnętrznej stabilizacji, po cesarskim cięciu, po sternotomii, rany chirurgiczne jamy brzusznej i operacje kręgosłupa. W ostatnim czasie Sorbact® opatrunek chirurgiczny stosowano ze wspaniałymi efektami w populacji osób starszych w przypadku przerwania ciągłości skóry celem zapobiegania często następującemu zapaleniu tkanki łącznej, antybiotykoterapii i zbędnym wizytom w szpitalu.

-----

CSH - cell surface hydrophobicity – czyli właściwości hydrofobowe powierzchni
MRSA to Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę/ Staphylococcus aureus oporny na metycylinę
VRE to szczepy bakterii należące do rodzaju enterokoków, które są oporne na wankomycynę albo teikoplaninę/ gatunki Enterococcus opornych na wankomycynę lub teikoplaninę.

 

 

Gaziki

Gazik wiążący bakterie i grzyby. Do oczyszczania ran i do leczenia ran z umiarkowanym wysiękiem. Do płytkich ran otwartych.

Taśma z gazy

Do ran z umiarkowanym wysiękiem. Do przetok i pokrywania dużych powierzchni. W zakażeniach grzybiczych obejmujących fałdy skórne.

Kompres

Zespół stopy cukrzycowej, infekcje skóry, owrzodzenie żylne lub tętnicze, rany nowotworowe lub chirurgiczne, plastyczne, po procedurach ginekologiczno-położniczych i in.

Opatrunek piankowy

Do ran z małym lub umiarkowanym wysiękiem. Rany na podeszwie stopy. Owrzodzenie żylne i żylakowe. Rany po operacjach ortopedycznych i plastycznych.

Opatrunek chirurgiczny

Do ran powierzchownych, od suchych do ran z umiarkowanym wysiękiem. Profilaktycznie na rany pooperacyjne i pourazowe.

Opatrunek żelowy

W przypadku ran suchych lub z tkanką martwiczną. Rany nowotworowe, zespół stopy cukrzycowej (gdy rana jest martwiczna lub sucha) i in.

Opatrunek chłonny

Do ran z umiarkowanym lub dużym wysiękiem. Stopa cukrzycowa, owrzodzenie żylne, tętnicze, rany po procedurach ginekologiczno-położniczych i in.